zondag 30 januari 2011

Ooglaseren vergoeding zorgverzekering

Gezondheidsverzekeraar Trias heeft een ruime vergoeding voor ooglaseren opgenomen in zijn nieuwe top-polis: het Aanvullend Totaal Pakket. Daarnaast biedt Trias al zijn verzekerden de mogelijkheid om met korting bij vier geselecteerde centra in Nederland en België een ooglaserbehandeling te ondergaan.
Hiermee komt Trias tegemoet aan de wens van verzekerden om ooglaserbehandelingen beter toegankelijk te maken. De behandeling wordt niet vanuit de standaardverzekering vergoed.
Vergoeding voor ooglaseren

Het Aanvullend Totaal Pakket is één van de nieuwe aanvullende pakketten die Trias dit jaar heeft ontwikkeld. Bij de samenstelling ervan is rekening gehouden met de wensen van verzekerden. Zij hebben onder meer via het Trias Klantenpanel aangegeven behoefte te hebben aan een vergoeding voor ooglaseren.
Geselecteerde klinieken

Daarom biedt Trias, behalve korting in de geselecteerde klinieken, aan verzekerden met een Aanvullend Totaal Pakket ook een tegemoetkoming in de kosten van maximaal 500 euro per oog. Overigens staat het de verzekerde vrij om zijn ooglaserbehandeling door een medisch specialist in een andere kliniek dan één van de vier geselecteerde te laten uitvoeren. Alleen gelden in dat geval geen kortingsafspraken.

De centra waarmee de afspraken zijn gemaakt zijn:

- Ooglasercentrum Drechtsteden in Papendrecht (www.olcd.nl)
- Oogziekenhuis Focuskliniek in Rotterdam (www.oogziekenhuisfocuskliniek.nl)
- Oogkliniek BOLC in Gent (België) (www.bolc.nl)
- Ooglasercentrum Enschede – Hengelo (Zorgservices Twente) (www.zorgservicestwente.nl)

In deze klinieken is de kwaliteit van de zorg hoog en betaalt de verzekerde niet te veel voor de ingreep. Op deze manier zijn Trias-klanten tóch verzekerd van medisch verantwoorde zorg – ook al valt deze buiten de polis. Naast de toets op kwaliteit is er bovendien een flink prijsvoordeel dat kan oplopen tot 30%. Met deze prijsafspraken heeft Trias de ooglaserbehandeling voor ál zijn verzekerden toegankelijker gemaakt.
Veel extra's

Het nieuwe Aanvullend Totaal Pakket biedt 100% vergoedingen (in sommige gevallen tot een maximumbedrag per jaar) en daarnaast veel extra’s. Behalve een vergoeding voor ooglaseren gaat het onder meer om vergoedingen voor preventief onderzoek en comfortdekking bij ziekenhuisopname. Daarnaast kent het Aanvullend Totaal Pakket extra hoge vergoedingen voor onder meer fysiotherapie, brillen en lenzen, alternatieve geneeswijzen, orthopedagogie, voeding- en dieetadvies en kraamzorg. Het Aanvullend Totaal Pakket kost € 29,80 per maand.

Bron: ooglaservergelijking.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten